Uniek leasecontract voor wagenpark

Marvesa heeft geen omkijken meer naar onderhoud trucks dankzij: Uniek leasecontract voor wagenpark

Volledige ontzorging van het wagenpark, dat was het doel toen Marvesa begin vorig jaar een leasecontract afsloot met Volvo voor 15 nieuwe Volvo-trucks voor het transport van hun lechitinehoudende vloeistoffen, vetzuren en een vloeibaar halffabrikaat dat wordt toegevoegd aan diervoeding. Onderscheidend aan dit leasecontract is dat niet alleen het onderhoud van Volvo aan de truck zelf is inbegrepen, maar ook het complete onderhoud van Wiegel Bulk Solutions en garantie.

Voor de komende 7 jaar verzorgt Wiegel Bulk Solutions, in opdracht van Volvo Finance, het onderhoud aan alle Mouvex B200 schroefcompressoren, Hydrive hydrauliekinstallaties met Börger pompen en een vacuüminstallatie, die zij ook zelf hebben geïnstalleerd op de trucks van Marvesa. Naast de jaarlijkse reguliere onderhoudsinspectie aan elk voertuig, worden werkzaamheden uitgevoerd als olie verversen, slijtagedelen vervangen en de aanwezige compressoren en pompen controleren op onregelmatigheden. Indien nodig worden de lamellen van de compressoren of de schotten van de pompen gereviseerd of vervangen.

Optimale service

Bernard de Wit, after sales engineer bij Wiegel Bulk Solutions: “Om de wachttijd in onze garage voor de chauffeurs van Marvesa tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt tot een minimum te beperken, hebben we bij aanvang van dit project uit het oogpunt van service voor eigen rekening een Börger schottenpomp gekocht en op voorraad gelegd. Als de trucks van Marvesa binnenkomen voor onderhoud en er mankeert iets aan een Börger pomp, dan wordt deze van het voertuig gehaald en vervangen door de pomp die op voorraad ligt. De chauffeur hoeft dan niet te wachten tot de pomp gerepareerd is, maar kan zijn werkzaamheden hervatten terwijl onze mensen ondertussen de defecte pomp repareren en terugleggen op voorraad.”

Leaseconstructie

Op de vraag waarom Marvesa voor bovengenoemde constructie heeft gekozen en hoe de ervaringen zijn met deze aanpak tot nu toe, antwoordt Mike Willemsen, Transport Manager bij Marvesa: “Het is een prettige constructie, want Volvo Finance brengt eenmaal per maand een vast leasebedrag in rekening per truck. In dit maandbedrag is alles inbegrepen: van het onderhoud aan het voertuig door Volvo zelf tot het onderhoud van Wiegel aan alle opgebouwde apparatuur en natuurlijk de garantie. Als Marvesa hebben we er dus geen omkijken naar. Met andere woorden: als een compressor of pomp defect is, dan wordt die door Wiegel Bulk Solutions gerepareerd, of zelfs vervangen, en de factuur gaat dan naar Volvo Finance. Raakt de chauffeur betrokken bij een ongeluk, dan zijn de kosten van het schadeherstelwerk voor de verzekeringsmaatschappij. Volvo is er bij het opstellen van het leasecontract vanuit gegaan dat een truck gemiddeld zo’n 120.000 kilometer per jaar aflegt ofwel zo’n 8 tot 10 ritten per week. Tot nu toe is slechts één van onze voertuigen over de 120.000 km-grens en daarvoor krijgen we dan een nacalculatie.”  

Grootste uitdaging

Willemsen vertelt dat met name het op temperatuur houden van de lecithinehoudende producten (oliën en vetten) door middel van tankverwarming de grootste uitdaging is, alsmede het verpompen van de oliën en vetten met behulp van de B200 schroefcompressor. Dat is dan ook de reden dat 11 van de 15 trucks, op advies van Wiegel Bulk Solutions, behalve een schroefcompresssor ook zijn uitgerust met een Hydrive ofwel een hydraulisch aggregaat waarmee een Börgerpomp wordt aangedreven. Zowel de Hydrive als de schroefcompressor worden gemonteerd op de trekker en de Börgerpomp op de trailer. Dankzij deze combinatie is het mogelijk om aan de bovenkant van de tank druk op te bouwen, terwijl met behulp van de pomp de tank aan de onderzijde wordt geleegd. Met  name voor vloeistoffen met een hoge viscositeit heeft deze dubbele werking voordelen en kan aanzienlijke tijdwinst worden behaald tijdens het lossen. Zo is de lostijd dankzij deze oplossing teruggedrongen van 3 naar 1 uur. Op de vraag wat er gebeurt als de B200 schroefcompressor of de Hydrive in storing valt, antwoordt de Wit: “Dankzij de opgebouwde tankverwarming blijft de inhoud van de tank op temperatuur en dus vloeibaar, ook als de opgebouwde apparatuur in storing valt. In geval van nood kan de inhoud dus te allen tijde worden gelost of overgeladen in een andere truck.”

Uitgangspunten

‘Gebruiksvriendelijk, efficiency en duurzaam’, dat waren voor Willemsen de belangrijkste drie uitgangspunten bij de opbouw van hun trucks. Willemsen ligt toe: “‘Gebruiksvriendelijk omdat het voertuig eenvoudig te bedienen moet zijn voor zowel voor de ervaren als beginnende chauffeurs. Zodra de schakelaar van de PTO wordt omgezet, dan dient volautomatisch te worden overgeschakeld naar een van te voren ingesteld toerental en niet zoals voorheen dat de chauffeur dit zelf moest instellen met het risico op oververhitting. Verder is het belangrijk dat er een goede balans is tussen het werkbare gedeelte en de apparatuur aan boord. Als voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een Börgerpomp niet nodig is, dan wordt een voertuig ingezet zonder deze 800 kilogram pomp aan boord en hebben we dus de mogelijkheid om meer product te vervoeren. Tenslotte is bij de opbouw van deze voertuigen gelet op het aspect duurzaamheid. Van de 16 trailers zijn er daarom maar 3 trailers met 1 kamer en alle overige trailers hebben 3 kamers (2 kamers van elk 14m3 en 1 kamer van 8m3). Met name de 3-kamer trailers zijn voor het transport door Europa een uitkomst, omdat de maximaal toelaatbare massa per Europees land verschilt. Op deze manier kunnen transporten dus zo efficiënt mogelijk worden ingepland.

Tot slot

Willemsen: “Administratief is deze leaseconstructie voor onze organisatie een uitkomst. Niet alleen staat alles op één factuur, ook hebben we één aanspreekpartner op een centrale plek waar alles voor het hele wagenpark wordt geregeld.